1. Općenite informacije
Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Optovision primjenjuje se od 10. svibnja 2021. Kupovinom i korištenjem usluga u Optovision povjeravate nam svoje podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

a) Za obradu podataka odgovorna je:
Optovision d.o.o.
Ulica Ljudevita Gaja 62
10430 Samobor
Tel. +385 1 4646 538
Službenik  za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:
Adresa e-pošte za kontakt: info@optovision.hr
Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: : info@optovision.hr
b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka
Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, podaci o zdravstvenom stanju, broj telefona, e-mail adresa, fotografija.

3. Razdoblje čuvanja
Osobni podaci prikupljeni temeljem sklopljenog ugovora obrađuju se do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza odnosno do okončanja sporova radi naplate potraživanja iz istih.
Obrada osobnih podataka utemeljena na privoli traje sve do povlačenja privole.

4. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:
Sve vrste vaših osobnih podataka Optovision obrađuje u sljedeće svrhe:

a) U svrhu izvršavanja ugovornih obveza:
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izvršavanja ugovornih obveza i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge. Za potrebe ispunjenja ugovorne obveze (potvrda/preraspodjela termina usluge) možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali. Osobni podaci potrebni su svrhu sklapanja i izvršenja su: ime i prezime, adresa stanovanja, podaci o zdravstvenom stanju, broj telefona, e-mail adresa.
b) Kontaktiranje u svrhu provjere zadovoljstva uslugom i pojašnjenja pitanja u vezi pružene usluge
Vaše osobne podatke, i to broj telefona ili mobitela koristimo u svrhu provjere kvalitete i zadovoljstva pruženom uslugom, pojašnjenja bilo kakvih vaših pitanja u vezi pružene usluge, te obavještavanje o novostima i akcijama. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.
c) Slanje newslettera
Vaše osobne podatke, i to e-mail adresu i broj mobitela koristimo u svrhu slanja newslettera, obavijesti o novostima, akcijama i posebnim ponudama koje su prilagođene Vašem interesu. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.
d) Čestitanje rođendana
Vaše osobne podatke, i to datum rođenja koristimo u svrhu čestitanja rođendana kao znak pažnje i ostvarenja određenih dobrobiti povodom rođendana, a sve u marketinške svrhe. Pravna osnova za obradu je Vaša privola.
e) Provođenje programa vjernosti Optovision
Vaše osobne podatke, i to ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj, e-mail koristimo u svrhu provođenja programa vjernosti Optovision putem korištenja loyality kartica, a koji obuhvaća ostvarivanje bonusa, rođendanske popuste i poklone. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.
f) Provođenje nagradnog natječaja
Vaše osobne podatke, i to ime, prezime i fotografija koristimo u svrhu provedbe nagradnog natječaja Optovision. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.
Važno je znati da ćemo osobne podatke koristiti u svrhe navedene pod b), c), d), e) i f) samo do povlačenja privole. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku putem obrasca Prava ispitanika dostupnog na web stranici Optovision, i to info@optovision.hr ili poštom na adresu Ulica Ljudevita Gaja 62, 10430 Samobor. Obrada osobnih podataka do povlačenja privole je zakonita. Osobne podatke navedene pod a) koristiti ćemo do urednog izvršenja ugovornih obveza, odnosno do okončanja eventualno pokrenutih sporova u vezi neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovornih obveza.

5. Prosljeđivanje osobnih podataka:
Optovision neće dostavljati osobne podatke trećim, osim nadležnim državnim tijelima u okviru obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga, s tim da će od istih zatražiti pisani i obrazloženi nalog za dostavom osobnih podataka.  Isti takav zahtjev za dokazivanjem opravdanog pravnog interesa Optovision zahtijevati će i od bilo kojeg drugog subjekta koji podnese zahtjev za dostavom osobnih podataka.

6. Obveza pružanja osobnih podataka:
Obrada podataka pod točkom 4. a) utemeljena je na ugovoru sklopljenim s Vama, te ako nam ne dostavite zatražene podatke nećemo moći sklopiti ugovor s Vama i pružiti Vam usluge temeljem istog. Obrada podataka pod točkom 4. b), c), d), e) i f) utemeljena je na privoli i ako nam ne dostavite privolu nećemo moći obrađivati navedene podatke u navedene svrhe (primjerice nećete biti u mogućnosti koristiti pogodnosti loyality kartice, primanja newslettera, sudjelovanja u nagradnom natječaju i ostale marketinške sadržaje).

1. Prava korisnika:
a) Pravo na ispravak
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
b) Pravo na pristup
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.
c) Pravo na brisanje
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja  obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.
d) Pravo na ograničenje obrade
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor
Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
g) Pravo na pritužbu
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
h) Ostvarivanje prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika dostupnog na našoj web stranici www.optovision.hr.
i) Potvrda identiteta
U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
j) Zlouporaba prava
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.
9. Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.
10. Izmjene ove Izjave: Optovision može izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama Optovision-a.