PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Poštovani kupci-korisnici,

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22 )
obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših roba i usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na slijedeće načine:

  • u poslovnim prostorijama OPTOVISION d.o.o. vl. Zlatko Stanić,
    Ulica Ljudevita Gaja 62, 10430 Samobor
  • putem pošte na adresu: OPTOVISION d.o.o. vl. Zlatko Stanić,
    Ulica Ljudevita Gaja 62, 10430 Samobor
  • mailom na: info@optovision.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka
prigovora. Stoga Vas molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za
dostavu odgovora.

OPTOVISION - ponuda leca